Besòs-Maresme-Dones

TERRITORIS OBLIDATS DES DE LA PERSPECTIVA DE LES DONES

Entre els mesos d´octubre i desembre de 2012, la plataforma Territoris Oblidats va desenvolupar amb la Associació de Mares i Pares del Casal Vaixell del Barri Besòs-Maresme el taller Territoris Oblidats des de la Perspectiva de les Dones.

Prenent com a punt de partida l’exercici de mapejar, identificar i repensar els “territoris oblidats” del barri, s’ha proposat a aquest grup ampliar el concepte de territori més enllà de la seva dimensió física, incorporant a través de la perspectiva de gènere, la reflexió sobre la representació de les dones en l’espai public les relacions que s’hi estableixen.

Al llarg del taller es van realitzar activitats com: anàlisi dels recorreguts quotidians de les participants, identificació i diagnòstic d’espais oblidats o en desús del barri, així com un mapeig dels espais públics que actualment estan dedicats a dones i d’aquells en els que les dones han tingut una participació activa i decisiva per a la construcció i millora del barri. Per abordar la part simbòlica dels espais es va treballar sobre la participació de les dones en la formació del barri, les seves lluites i conquestes, la seva presència en l’espai simbòlic del barri, com és el nomenclàtor, la seva veu i el seu oblit.

Un cop realitzada la primera part del taller enfocada a la identificació i el diagnòstic del barri des d’una perspectiva de gènere, el grup va triar un espai en desús sobre el qual treballar, en concret el solar triat va ser el que es troba al Carrer Maresme amb Carrer d’Auger.

A partir de l’elecció de l’espai es van elaborar propostes individuals de millora, a través d’un pla del solar, de dibuixos i de l’elaboració de llegendes, cada participant va representar i va expressar la seva idea de millora per aquest espai oblidat del barri. A continuació es va realitzar una posada en comú de les idees per a l’espai que va donar lloc a la formalització d’una proposta comú en la qual es van tenir en compte aspectes com: la seguretat, l’accessibilitat, la sostenibilitat i la convivència.

Al finalitzar el taller, es van realitzar dues exposicions al barri: un durant mes de març de 2013 al Centre Cívic Besòs i una altra des el 25 d’abril a 20 de juny de 2013 a CAP del Besòs – Espai d’Art del Besòs .

L’ exposició Territoris Oblidats des de la perspectiva de les Dones presenta el procés i los resultats assolits durant els mesos que s’ha desenvolupat el taller, també és una crida d`atenció sobre els territoris en desús i/o degradats que s’integren en la cartografia del barri del Besòs-Maresme proposant una reflexió entorn dels espais públics, la seva construcción, la presència de la dona i l`ús per part de la ciutadania.

Participants: Associació de Mares i Pares del Vaixell

Organitza: Plataforma Territoris Oblidats

Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona – Gerència de Recursos (Participació), Gerència de Mediambient (Agenda21) i Generalitat de Catalunya – Institut Català de Dones

Co·labora: Centre Cívic Besòs i Biblioteca Ramon D´Alòs-Moner

Documents:

Espais Públics dedicats a la Dona al Barri:anna_bofill

Carrer Anais Nin i Plaça Zenobia Camprubí

Procés Taller:

Territoris Oblidats – Dones

Besos-Mujeres-propuesta