Las Pieceras

Las Pieceras: treball extra-domestic S.A

Projecte.

“Las Pieceras: treball extra-domèstic S.A.” consisteix en la realització d’un conjunt d’entrevistes, en les quals es recullen experiències i vivències de la vida quotidiana de les dones. Uns relats amb els quals volem fer visibles els diversos i múltiples processos de treball que realitzaven i realitzen en el dia a dia les dones, com són: els treballs domèstics, de cures i remunerats.

El focus del projecte se situa en recollir els testimonis del treball remunerat que feien aquestes dones, en concret en el treball a domicili. Un treball principalment manual, realitzat per dones que havien après oficis i es guanyaven la vida treballant a la seva casa com: modistes,costureres, corbateres, guanteres, muntadores, mecanògrafes, polidores, afiladores, empaquetadores, entre d’altres.

A més a més de visibilitzar d’on provenia la producció de molts dels treballs manuals, les entrevistes permeten realitzar un recorregut per la vida laboral d’aquest grup de pieceras, de les seves condicions laborals, de les seves entrades i sortides del mercat laboral així com de les conseqüències sobre les pensions de jubilació de moltes aquestes dones, a causa de la manca de reconeixement social del treball a domicili.

Els relats:

Les protagonistes d’aquest projecte són les mateixes dones fins ara invisibilitzades pel discurs heteropatriarcal dominant, veus i relats de dones que tenen en comú haver desenvolupat part de la seva vida laboral en el treball a domicili.

Aquestes veus ens relaten una opció laboral de treball submergit basat en el desenvolupament de tasques associades pel sistema patriarcal amb els rols de les dones i del seu sexe, relacionades sempre amb l’esfera domèstica, espai al qual s’ha confinat a la dona.

El domicili de moltes dones va a ser un espai on convergien el treball domèstic i el de cura amb el treball remunerat, sovint realitzat en economia submergida. Aquest tipus de treball ha adoptat diverses formes i moltes vegades una mateixa dona n’ha realitzat de diferents tipus a l’hora, treballant a casa per a un taller o fàbrica tèxtil: cosint la roba dels membres de la seva família; realitzant els arranjaments per a particular o botigues, etc

Amb “Las Pieceras: treball extra-domèstic S.A.”, volem visibilizar i unir les peces dels diversos treballs realitzats a casa per les dones.

DOCUMENTALS-PILOTS

Las Pieceras > Raval i Poble Sec

Entrevistes: durant l´any de 2013 – Casal de Gent Gran Josep Trueta

Exposició: març/2014 – Casal de Barri Folch i Torres

Es van fer 18 entrevistes als barris del Raval i Poble Sec durant l´any de 2013. El procés ha comptat amb la participació activa de les dones , creant un grup motor responsable per la construcció de les entrevistes, contactes, gravacions i investigació. Durant la recorreguda de testimonis i el procés d’investigació cadascuna de les 18 dones que van formar i formen el grup de Las Pieceras, se senten com a parts integrants i peces fonamentals d’aquesta construcció de la memòria col · lectiva.

Busquem establir una relació entre les experiències de les protagonistes, alhora que es construeix una narració sobre els diferents treballs que les dones realitzaven als seus domicilis.