Territoris de Cura

Rutes Territoris de Cura

Encàrrec: Fundació Surt

Territoris Oblidats va realitzar dues passejades encarregades per la Fundació Surt en el marc del projecte Territoris de Cura. Les rutes es van realitzar a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) i Cunit (Baix Penedès)  als dies 13 i 15 de juliol de 2018, respectivament. 

¿Quina relació té el territori on es desenvolupa la nostra vida amb la economia de les cures?

Al voltant d’aquesta pregunta orientadora les passejades van intentar facilitar la identificació de la vivència del quotidià i posar-ho en relació amb la creació de valor i per tant amb l’economia.

A partir de les reunions amb l’equip de Surt que coordina el programa es van definir 3 espais de reflexió centrals en cadascun dels municipis.  En aquest sentit i partint d’una reflexió des de llocs concrets i de proximitat , també es va explorar la visió sobre el municipi i els seus serveis i la relació que això té amb l’economia de les cures.  

És a dir, des d’aquests espais es va plantejar l’anàlisi de les percepcions personals i col·lectives, l’exploració dels espais de socialització de l’entorn i les dinàmiques espacials i comunitàries que afavoreixen (o no) les cures i auto-cures imprescindibles per una economia basada en la sostenibilitat de la vida.  

Concretament, l’objectiu inicial de les rutes va ser el de recollir la percepció de les participants sobre els espais de cures i autocures del territori on es va focalitzar en: 

  • Identificar elements facilitadors (o no) de cures en aquests espais seleccionats i els seus entorns.
  • Explorar espais de socialització (públics i privats) de l’entorn d’ús freqüent i les necessitats associades per potenciar la participació en ells.
  • Facilitar la vinculació entre necessitats i propostes concretes en aquests espais i entorns.