Consultoria i Recerca

CONSULTORIA I RECERCA

  • Urbanisme Social
  • Memòria Col·lectiva
  • Gènere
  • Vida quotidiana i cures
  • Contextes culturals i socials

Assessorament sociourbà  a la FAVB i a les associacions de veïns i veïnes (AAVV) implicades en el Pla de Barris de l´Ajuntament de Barcelona (2016-2020) (des de 2016)


Recerca 

  • Las Pieceras: treball extradomèstic S.A, és un projecte-recerca que es basa en la realització d’un conjunt d’entrevistes, en les quals es recullen experiències i vivències de la vida quotidiana de les dones. (des de 2013)

  • Mapeig social-urbà: eina oberta per visualitzar els territoris oblidats, físics, socials i/o simbòlics, a Catalunya i Espanya. (des de 2011)