Territori

Nosaltres

A Territoris Oblidats entenem que l’urbanisme no sempre necessita construir per fer ciutat i que la memòria és un element clau per reivindicar els sabers col·lectius des de la pluralitat. Per a nosaltres els espais urbans i les pràctiques socials basades en processos col·lectius, tenen la capacitat de dissenyar una ciutat inclusiva. 

En aquest sentit, la nostra reflexió parteix dels espais en desús i / o en situació d’oblit de la ciutat per recuperar els seus significats i les interaccions que els construeixen des de la identitat social-urbana.

Per això treballem cada projecte sobre la idea de la interrelació entre els territoris físics i simbòlics i les seves pràctiques comunitàries. Apostem per una metodologia ancorada en el procés on utilitzem eines elaborades a partir dels sabers comunitaris i quotidians, l’art i els espais públics.

Nostres pràctiques en nou punts:

  1. Articulació territorial i cooperació amb altres entitats.
  2. Marcs a diferents nivells per a treballar diferents escales institucionals.
  3. Enfocament transversal de les temàtiques.
  4. Problematització i visualització del conflicte social i intern. El conflicte s’assumeix i es gestiona.
  5. Metodologies flexibles i adaptades als grups.
  6. Projectes a mesura.
  7. Vinculació entre la història personal i la col·lectiva.
  8. La ciutat i l’espai públic com una eina de distribució social i cohesió comunitària.
  9. Assaig i error.

Paraules claus:

Interacció de les persones amb l´entorn

Matèries de treball: memòria, sabers, cura, gènere i territori

(Re)pensar els espais urbans, oblidats i quotidians, i la seva simbologia a la ciutat

Antecedents

Durant la fase d’idealització del projecte Art_TO (Art per a Territoris Oblidats), l’any de 2010, es buscava un territori en desús i/o degradat per impulsar un projecte de recuperació ambiental des de la participació ciutadana i la intervenció artística. En començar la recerca, ens vam adonar que:

I – No existeix informació disponible sobre l’ordenament del paisatge i les necessitats d’intervenció en territoris desqualificats.

II- Partint que el projecte Art_TO solament podria intervenir en un territori, tota la informació reunida sobre àrees desqualificades, constitueix un conjunt d’informació valuosa sobre la situació de l’espai abandonat que serviria per conèixer i documentar la història i usos que en ell han esdevingut.

Així que, a la fi de 2010, de la Plataforma Territoris Oblidats va sorgir la idea de documentar aquesta recerca en un projecte paral·lel i, d’alguna manera, autònom.

L’estructura inicial de la plataforma es va fonamentar en la sistematització, organització, arxiu i presentació de les dades relatives als diferents paisatges identificats com a territoris en situació d’abandonament i desqualificació.

A més, es va pensar que seria interessant col·locar a la disposició de les persones un arxiu obert i participatiu, on es pot enviar informació sobre els territoris oblidats que identifiquin en el seu entorn, rural i/o urbà.

I finalment, amb l’objectiu de transformar aquest debat no només en un exercici d’especulació teòrica i de denúncia, sinó també en un mecanisme de desenvolupament operatiu, la plataforma des de la seva creació genera un conjunt d’accions (tallers, exposicions, jornades de reflexió, etc), que permet pensar propostes de re-qualificació possible sobre les àrees identificades i generar un debat entorn del dret a la ciutat, tant físic com a simbòlic.

Aquestes pràctiques ens permeten que el procés cobreixi contextos socials i territorials més diversos, fomentant el dialogo entre comunitats i l’accés a la informació com un ben comú.

Equip

Des dels inicis de Territoris Oblidats s’ha apostat per treballar amb equips interdisciplinaris i que estiguin connectats per una mateixa voluntat de transformació i maneres de pensar i actuar en el territori, amb la capacitat d’integrar i resoldre els desafiaments plantejats en els processos conduïts. Les actuals integrants del col·lectiu són: Roberta de Carvalho, Mariela Iglesias, Magda Melara i Marta Mariño. Cadascuna ve de disciplines i experiències diferents i complementàries en les seves trajectòries vitals i professionals: història de l’art, dansa, urbanisme, sociologia urbana, recerca aplicada a polítiques urbanes i públiques, gestió i producció cultural. Sabers i experiències que han coincidit en espais activistes i acadèmics, com també individualment per altres espais i experiències laborals, i amb aquestes trajectòries múltiples, les 3 bolquen els seus sabers en les accions dutes a terme en Territoris Oblidats.

Territoris aplica metodologies que es basen en els diferents feminismes, raça, classe, etc., sobretot, el centre dels projectes és la vida, es construeixen a partir dels sabers, identitats i diversitats de les persones que acompanyen els processos. Es respecten els temps i moments personals, la manera de treballar es basa en el diàleg i respectant la conciliació professional, personal i familiar. En moments d'”estrès” que pot aconseguir determinats projectes, s’intenta gestionar de manera atenta i responsable. En els projectes es transiten camins on les bifurcacions i les fallides són part del procés, són mecanismes vius i adaptables segons els col·lectius que participen. Per tant en els equips de cada projecte, servei i/o procés s’integren persones que exerceixin la interdisciplinarietat de manera orgànica, amb la capacitat de situar a les persones participants en el centre com a veritables protagonistes i subjectes. D’allí que la capacitat de cohesions de tota mena de sabers ja siguin tècnics, acadèmics, vivencials i quotidians.


Web Territoris Oblidats rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona – Institut de Cultura (ICUB)

Llimes_reduides-02_CMYK-2