Rajoles que Caminen

Rajoles que caminen: apropiació i simbologia de l’espai públic

Rajoles que caminen, va consistir en una sèrie d’accions vinculades a la simbologia i l’apropiació de l’espai públic al barri del Raval ( Barcelona / ES), mitjançant la participació proactiva d’un grup d’adolescents.

Aquest programa, que es va desenvolupar durant el període de 2011 a 2013, va ser dissenyat per la Plataforma Territoris Oblidats, integrat dins del Projecte d’Intervenció Grupal impulsat per EAIA Raval Nord de l’Ajuntament de Barcelona, una proposta d’intervenció grupal amb adolescents en risc i les seves famílies, on es fomenta la participació i l’autonomia personal

El projecte , al qual es van sumar posteriorment els Serveis Socials Bàsics , estava orientat a la prevenció secundària de factors de risc d’exclusió social , que afecten a gran part de les famílies ateses per la xarxa de serveis socials bàsics i especialitzats del barri .

El projecte englobava un conjunt d’intervencions de caràcter socioeducatiu ( sessions col·lectives , tallers, sortides, participació en projecte comunitaris , etc . ) Destinades a adolescents de 13 a 17 anys , amb la finalitat de construir un espai de trobada que facilités la reflexió critica , el diàleg , l’elaboració de propostes de participació activa , el reconeixement personal , el desenvolupament de capacitats d’autonomia , els processos de construcció d’una identitat apoderada i una vinculació positiva al territori.

En aquest context del Projecte d’Intervenció Grupal , Rajoles que Caminen va desenvolupar un programa d’accions ( tallers , exposicions i intervencions en l’ espai públic ) que perseguia incentivar l’adquisició d’autonomia personal i el seu desenvolupament en el context social actual , a través de la interacció amb el territori. El marc conceptual del programa s’emmarca en les formes d’apropiar , tant físiques com simbòliques , que poden desenvolupar els adolescents en usar la ciutat , així com en la construcció del seu entorn quotidià .

Del 2011 al 2013, es va dur a terme el procés de (re ) pensar l’espai públic del barri , els seus significats i usos , en concret es van abordar els espais buits del seu entorn quotidià que tant física com simbòlicament es trobaven abandonats . La possibilitat d’intervenir en un d’ells va estimular una participació activa i creativa del grup , en què els desitjos individuals i les necessitats socials , es van visibilitzar , a través del diàleg , la reflexió i la crítica constructiva .

A través de l’ anàlisi crítica i dels valors democràtics col · lectius de responsabilitat social, que envolta la construcció i utilització de l’espai públic de la ciutat , el grup va treballar una solució de millora , projectar les seves idees en una maqueta , va realitzar intervencions efímeres a l’espai , exposicions i presentacions públiques . Rajoles que Caminen , va obrir un camí de comunicació al barri i va incorporar al teixit de la ciutat l’espai abandonat , alhora que des de la pràctica artística va reivindicar valors socials com igualtat , participació i respecte per la diversitat .

Dossier Rajoles que Caminen