Raval té Cura

Ruta – RAVAL TÉ CURA 

Encàrrec: Fundació Surt / Raval

A partir de les conclusions i necessitats detectades en els tallers (Grup de costura- Grup de Català- SADI) realitzats des de la Fundació Surt i les reunions amb l’equip coordinador del projecte marc Raval té Cura, el passeig programat es va centrar en 4 espais públics de reflexió al barri del Raval: Plaça de les Caramelles, Plaça Salvador Seguí, Plaça Montalbán i Plaça Folch i Torres.

Des d’aquests espais es va plantejar l’anàlisi de les percepcions personals i col·lectives en cadascun, l’exploració dels espais de socialització de l’entorn i les dinàmiques comunitàries que afavoreixen (o no) les cures i auto-cures.

Durant el recorregut entre els espais es va buscar identificar altres elements urbans-socials que ens permeten generar dinàmiques de convivència comunitària i el (els) cuidat(s) com vincle(s) entre les persones que els utilitzen i/o passen per ells quotidianament.

L’objectiu general de la ruta va ser el de recollir la percepció de les participants sobre els espais de cures i autocures del barri on es va treballar  la identificació de:

    1. Elements facilitadors (o no) de cures en aquests espais seleccionats i els seus entorns.
    2. Espais de Socialització (públics i privats) de l’entorn d’ús freqüent i les necessitats associades per potenciar la participació en ells.
    3. Desitjos, emocions, necessitats i propostes concretes en aquests espais i entorns.