FesCamp

El FesCamp és un festival anual dedicat a l’art, el mediambient i la ciutadania a mode de jornada creativa vinculada al barri, a la seva comunitat veïnal i al concepte de desenvolupament sostenible. Té com a principal objectiu reactivar els valors socioambientals entorn el teixit residencial de Mira-sol, tot difonent conceptes sostenibilistes per oferir una oportunitat de reflexió i discussió aplicats a la realitat del context.

El FesCamp és un procés de treball comunitari a través de les pràctiques artístiques col·laboratives, que busca generar reflexió crítica sobre el barri des de el punt de vista de la sostenibilitat i el medi ambient. És una oportunitat per: activar altres maneres crítiques d’entendre i percebre el context urbà; intensificar la cohesió i les relacions socials.

El FesCamp pretén explorar el potencial sostenibilista d’un barri característic pel creixement suburbial dispers i per la relació amb l’entorn natural. Mira-sol és un barri divers que comprèn masies fruit del seu passat agrícola, cases d’estiueig de principis del segle XX, immobles autoconstruïts durant el creixement industrial, residències aïllades i edificis d’habitatges entre jardins i parcs públics recents.

L’estructura del FesCamp consisteix en sessions de treball entre artistes i agents i culmina en una jornada celebrativa oberta que esdevé altaveu per generar un manifest de desitjos urbans.

El FesCamp és una iniciativa que s’inscriu en el marc de Mirasol, fem ambient!, un projecte participatiu cap a la sostenibilitat local a través del treball comunitari (www.mirasol.cat).

inf@: http://www.fescamp.cat

“El desenvolupament sostenible és aquell que satisfà les necessitats de la generació present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats.” (Comissió mundial sobre el medi ambient i el desenvolupament, 1988.)