Senyalem a microRavals

Senyalem la Memòria a microRavals

Prenent com a punt de partida l’exposició «Temps d’acció» de Frederic Perers i els seus treballs al voltant de l’espai, l’esfera pública i la idea de patrimoni, microRavals planteja posar en joc aquestes nocions en relació amb entitats i projectes del barri del Raval que ja estan treballant sobre aquestes qüestions.

Hem col·laborat a crear un marc de treball en comú amb el Projecte Senyalem la Memòria, impulsat des de la Mediateca del Raval i Territoris Oblidats, amb la participació de l’assignatura de Metodologia Projectual de disseny III del Grau d’Arts i Disseny de l’Escola Massana.

En diàleg amb el treball desenvolupat per tots els alumnes i els membres del projecte Senyalem la Memòria, alguns alumnes han format un grup de treball que té l’objectiu de presentar una intervenció per a l’espai expositiu de microRavals que doni visibilitat tant al procés de treball col·laboratiu com als seus resultats. 

D’aquesta manera, al mateix temps que es dóna difusió al projecte Senyalem la memòria, s’oferiran eines per entendre’n la complexitat i el valor com a pràctica en comú.” (microRavals)

Info: www.mediateca.ravalnet.org / www.microravals.wordpress.com

15 de juliol (inauguració/19h) fins a 13 de setembre – Centre d´Arts Santa Mònica

18 de juliol 18h – ruta Senyalem la Memòria. Punt de trobada: Escola la Massana.

Senyalem la memòria té el suport institucional de l’Ajuntament de Barcelona.